اصلاح کردن ترانه تصویر ارتباط تصویری

اصلاح کردن: ترانه تصویر ارتباط تصویری اینستاگرام اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدی‌نژاد امروز، تاوان سکوت دیروز

احمدی نژاد این روزها جهت عده ای احمدی نژاد دیگری شده است هست. او که یک روز معجزه قرن، شبیه پیامبران، نظر کرده امام وقت و تحقق وعده الهی قلمداد می شد و معیار انق

احمدی‌نژاد امروز، تاوان سکوت دیروز

احمدی نژاد امروز، تاوان سکوت دیروز

عبارات مهم : سیاسی

احمدی نژاد این روزها جهت عده ای احمدی نژاد دیگری شده است هست. او که یک روز معجزه قرن، شبیه پیامبران، نظر کرده امام وقت و تحقق وعده الهی قلمداد می شد و معیار انقلابی گری بعضی بود، امروز منحرف، لات، دروغگو، سردسته فرقه زنبیلیه، خیانت کار و دغل باز نامیده می شود.

احمدی‌نژاد امروز، تاوان سکوت دیروز

روزهایی نه چندان دور احمدی نژاد و یارانش در همین صورت و ژست منتها در قامت مصادره جریان اصول گرایی علیه یاران امام و دلسوزان واقعی نظام همین رفتارها را پیشه کرد و همین بساط بگم بگم را راه انداخت تا اطراف رهبری را از یاران واقعی و دلسوز خلوت کند. منتها کسانی که امروز از کنش ها و تصویر العمل هایی احمدی نژاد انگشت حیرت به دندان گرفته و یا علیه او برآشفته اند، دیروز از خوشحالی سر از پا نمی شناختند و رفتارهای او را ستایش می کردند. همان موقع افرادی که به کم بصیرتی و یا بی بصیرتی متهم می شدند بارها به آنها هشدار دادند که این احمدی نژاد به شما هم رحم نخواهد کرد. جهت او هاشمی خاکریز اول هست؛ اگر ذره ای از شما احساس خطر کند، بدتر از آنچه با هاشمی کرد، با شما خواهد کرد، ولی گویا همه آنها ناشنوا شده است بودند. بعضی می گویند مشایی احمدی نژاد را سحر کرده هست، ولی واقعیت این بود که احمدی نژاد مردها را سحر کرده بود که بدیهی ترین علائم و هشدارهای امروز را نمی دیدند.

حامیان احمدی نژاد بی تردید امروز هزینه سنگینی را نزد ملت دارند می پردازند و با سؤالات و ابهامات زیادی در افکار عمومی روبرو هستند. عده ای از حامیان رسما در خلوت و جلوت به اشتباه خود دارند اقرار می کنند، ولی جای تأسف است افرادی که غالبا از کشف کنندگان پدیده احمدی نژاد هستند، به جای اینکه در همراهی با احمدی نژاد در ظلم کردن به دیگران توبه کنند و از مردم عذرخواهی کنند و از آقای هاشمی حلالیت بطلبند و از دیگران دلجویی کنند، شروع کرده اند با آسمان و ریسمان بافتن کار خود را توجیه کنند و ادعا می کنند ملاک ما، حال فعلی افراد است.

احمدی نژاد این روزها جهت عده ای احمدی نژاد دیگری شده است هست. او که یک روز معجزه قرن، شبیه پیامبران، نظر کرده امام وقت و تحقق وعده الهی قلمداد می شد و معیار انق

ولی آنها قبل از این ادعا باید این سؤال را پاسخ دهند اگر ملاک شما براي کارهایی که کرده اید این است که ملاک حال فعلی افراد است بعد آیا خودتان را فواید بابصیرت نامیدید؟ این بود بصیرتتان!؟

سرمقاله روزنامه ۱۹دی شماره دوشنبه ۱۳آذر

اخبار سیاسی – خبرآنلاین

احمدی‌نژاد امروز، تاوان سکوت دیروز

واژه های کلیدی: سیاسی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs