اصلاح کردن ترانه تصویر ارتباط تصویری

اصلاح کردن: ترانه تصویر ارتباط تصویری اینستاگرام اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی آمار ایرانیهای دارای اضافه وزن ، نتیجه بروزترین مطالعه راجع به چاقی

درحالیکه شیوع اضافه وزن و چاقی و عوارض فاجعه بار آن بیش از ۲ میلیارد نفر را در دنیا گرفتار کرده، معاون وزیر بهداشت، روند شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور عزیزمان ا

آمار ایرانیهای دارای اضافه وزن ، نتیجه بروزترین مطالعه راجع به چاقی

نتیجه بروزترین مطالعه راجع به چاقی/ آمار ایرانیهای دارای اضافه وزن

عبارات مهم : ایران

درحالیکه شیوع اضافه وزن و چاقی و عوارض فاجعه بار آن بیش از ۲ میلیارد نفر را در دنیا گرفتار کرده، معاون وزیر بهداشت، روند شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور عزیزمان ایران را بسیار خطرناک اعلام کرد.

به گزارش مهر، دکتر رضا ملک زاده، با استناد به نتیجه های مطالعه جهانی «میزان شیوع و عواقب اضافه وزن و چاقی در کشورهای مختلف» که وی از نویسندگان همکار این مطالعه بوده هست، با بیان اینکه شیوع اضافه وزن و چاقی در ۷۳ کشور دنیا طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ دو برابر و عوارض فاجعه بار آن بیش از ۲ میلیارد نفر ، معادل ۳۰ درصد افراد دنیا را گرفتار کرده هست، افزود: روند شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور عزیزمان ایران بسیار خطرناک و هراس انگیز است.

افزایش ۵.۵ برابری شمار افراد چاق در ایران

آمار ایرانیهای دارای اضافه وزن ، نتیجه بروزترین مطالعه راجع به چاقی

وی با بیان این که ۲۹ میلیون نفر در ایران، دارای چاقی و اضافه وزن هستند، افزود: در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹)، تعداد افراد چاق در ایران، معادل ۲ میلیون نفر بود که به ۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) رسیده و ۵.۵ برابر زیاد کردن یافته هست. همچنین تعداد افراد دچار اضافه وزن در ایران، طی همین دوره، از ۵ میلیون نفر به ۱۸ میلیون نفر زیاد کردن یافته و بیش از ۳.۵ برابر شده است است.

افزایش ۸ درصدی چاقی زنان ایرانی و شیوع چاقی در دختران زیر ۲۰ سال

درحالیکه شیوع اضافه وزن و چاقی و عوارض فاجعه بار آن بیش از ۲ میلیارد نفر را در دنیا گرفتار کرده، معاون وزیر بهداشت، روند شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور عزیزمان ا

ملک زاده راجع به شیوع اضافه وزن و چاقی در کشور عزیزمان ایران نیز گفت: در کشور عزیزمان ایران از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، شیوع اضافه وزن در زنان بالغ از ۳۱.۷ درصد به ۳۲.۳ درصد و شیوع اضافه وزن در مردان بالغ از ۲۳.۹ درصد به ۳۵.۳ درصد رسیده هست. همچنین در همین فاصله زمانی، شیوع چاقی در زنان از ۱۶.۶ درصد به ۲۴.۱ درصد و شیوع چاقی در مردان از ۵.۸ به ۱۳.۸ درصد زیاد کردن پیدا کرده است.

وی شیوع اضافه وزن در دختران زیر ۲۰ سال نیز از ۶.۴ درصد به ۱۰.۳ درصد و شیوع اضافه وزن در پسران زیر ۲۰ سال از ۴.۱ درصد به ۸.۹ درصد رسیده هست. شیوع چاقی در دختران زیر ۲۰ سال، از ۱.۷ درصد به ۴.۵ درصد و شیوع چاقی در پسران زیر ۲۰ سال از ۱.۲ درصد به ۴.۳ درصد زیاد کردن یافته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در مجموع، شیوع استاندارد شده است سنی اضافه وزن و چاقی در زنان و مردان بالغ از ۳۹.۲ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۵۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و شیوع استاندارد شده است اضافه وزن و چاقی در کودکان دختر و پسر در مجموع ، از ۶.۷ درصد به ۱۳.۹ درصد زیاد کردن پیدا کرده است.

آمار ایرانیهای دارای اضافه وزن ، نتیجه بروزترین مطالعه راجع به چاقی

افزایش بیش از دو برابری فوت های ناشی از چاقی و اضافه وزن در ایران!

رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سپس به مقایسه میزان فوت و میر منتسب به اضافه وزن و چاقی در کشور عزیزمان ایران طی سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) با سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) پرداخت و گفت: در مجموع از کل تعداد فوت و میرها در سال ۱۹۹۰ که مشمول بر ۳۷۲ هزار فقره بوده، حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ فوت یعنی حدود ۶ درصد فوت ها قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی بوده اند؛ در حالی که از تعداد کل ۳۸۵ هزار فوت در کشور عزیزمان ایران طی سال ۲۰۱۵، حدود ۵۰ هزار فوت یعنی معادل ۱۳ درصد از فوت و میرها، قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی بوده است.

درحالیکه شیوع اضافه وزن و چاقی و عوارض فاجعه بار آن بیش از ۲ میلیارد نفر را در دنیا گرفتار کرده، معاون وزیر بهداشت، روند شیوع چاقی و اضافه وزن در کشور عزیزمان ا

وی در تفکیک فوت های قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی در دو جنس نیز گفت: این مرگها، طی سال ۱۹۹۰ ( ۱۳۶۹) در زنان حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ فقره بوده که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به ۲۲ هزار مورد رسیده و بیش از دو برابر شده است هست. تعداد فوت های قابل انتساب در مردان نیز از حدود ۱۱ هزار در سال ۱۹۹۰ به ۲۷ هزار در سال ۲۰۱۵ زیاد کردن پیدا کرده و بیش از دو برابر شده است است.

شیوع چاقی در زنان ایرانی به شدت رو به زیاد کردن است

آمار ایرانیهای دارای اضافه وزن ، نتیجه بروزترین مطالعه راجع به چاقی

ملک زاده با استناد به مطالعات متفاوت در کشور عزیزمان ایران از جمله مطالعه کوهورت گلستان که بر روی بیش از ۵۰ هزار فرد بالغ ایرانی بین ۴۰ تا ۷۵ سال صورت گرفته، هشدار داد که چاقی به خاص در زنان ایرانی به شدت رو به زیاد کردن است.

وی تصریح کرد: شیوع چاقی در زنان ایرانی (۳۲ درصد) ، حتی بیش از زنان امریکا (۳۵ درصد) به عنوان کشوری که با بیشترین شیوع چاقی در بالغین دنیا روبه روست، بوده است و همچنین شیوع استاندارد شده است سنی اضافه وزن در زنان ایرانی بر اساس مطالعه کوهورت گلستان، حدود ۶۹ درصد و نسبت به زنان امریکایی با ۶۲ درصد شیوع، به وضوح زیاد هست.

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد اضافه کرد: شیوع اضافه وزن و چاقی در مردان ایرانی (به ترتیب با ۵۴ درصد و ۱۶ درصد) نسبت به مردان امریکایی (به ترتیب ۶۹ درصد و ۲۸ درصد) بسیار کمتر است.

چاقی و اضافه وزن زیر ۴۰ سال خطرات بسیاری جهت آینده خواهد داشت

وی افزود: علاوه بر اهمیت شیوع اضافه وزن و چاقی، عوارض ناشی از آن مشمول بر فوت و میر و ناتوانی نیز بسیار چشمگیر و جهت آینده خطرناک هست. نتیجه های مطالعه بزرگ کوهورت گلستان نشان داده است که اضافه وزن و چاقی در سنین ۱۵ تا ۳۰ سالگی با زیاد کردن خطر فوت و میر به طور کلی و فوت و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها در سنین بالاتر همراه هستند.

ملک زاده گفت: زیاد کردن وزن در سنین میانسالی از ۱۵ تا ۴۰ سالگی با زیاد کردن چشمگیر خطر بیماری های قلبی عروقی همراه است.

سهم ۷۰ درصدی بیماری های قلبی در فوت های منتسب به اضافه وزن و چاقی

معاون تحقیقات وزیر بهداشت عوارض چاقی را از نظر عامل مبتلا شدن به بیماری های غیرواگیر مختلف، فاجعه بار و دارای هزینه های اقتصادی بسیار سنگین دانست و راجع به ارتباط بیماری های متفاوت با فوت های قابل انتساب به چاقی و اضافه وزن گفت: حدود ۷۰ درصد کل فوت های قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی در زنان و مردان ، مربوط به بیماری های قلبی عروقی هست.

وی یادآور شد: دیابت دومین بیماری قابل انتساب به بالابودن نمایه توده بدنی،علت حدود ۶۰۰ هزار فوت در دنیا بوده است و از بین تمامی فوت های ناشی از دیابت، ۹.۵ درصد در افراد چاق رخ داده و ۴.۵ درصد در افرادی بوده که نمایه توده بدنی زیر ۳۰ داشته اند. بیماری مزمن کلیوی و سرطان ها نیز علت کمتر از ۱۰ درصد فوت های قابل انتساب به چاقی و اضافه وزن بوده اند.

نزدیک به یک میلیون ایرانی نیازمند عمل جراحی چاقی

معاون وزیر بهداشت، هزینه های چاقی را فقط مشمول بر مبتلا شدن به بیماری های غیرواگیر مزمن ندانست و گفت: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون ایرانی نیازمند عمل جراحی چاقی هستند و هزینه های این عمل بسیار زیاد است.

چاق های امروز زیاد از چاق های دیروز عمر می کنند!

در میان همه این نتیجه های دلواپس کننده از چاقی در ایران، دکتر ملک زاده یک توصیه امیدبخش را نیز اعلام کرد که علیرغم زیاد کردن شیوع چاقی، قیمت فوت و میر و ناتوانی قابل انتساب به چاقی و اضافه وزن زیاد کردن چشمگیری نداشته هست. این یافته نشان می دهد افرادی که در حال حاضر چاق هستند در مقایسه با دهه های گذشته سالمتر هستند و به علت مواظبت های بهتر، زیاد عمر می کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه کرد: متاسفانه، مجموع زیاد کردن شیوع چاقی و اضافه وزن در دنیا و کم کردن فوت و میر ناشی از آن معادل است با زیاد کردن بار ناشی از ناتوانی که از بیماری های مزمن نظیر دیابت نوع ۲ و بیماری مزمن کلیوی ناشی می شود.

۳ برابر شدن شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان و خطر زیاد کردن بروز امراض در سالهای آینده

به گفته وی، یکی از دلواپس کننده ترین نتیجه های مطالعه جهانی آن است که شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان در کشورهایی با درآمد میانگین بیش از ۳ برابر شده است است و این درحالی است که شروع چاقی در سنین پایین با زیاد کردن بروز دیابت، پرفشاری خون ، بیماری های مزمن کلیوی و سایر بیماری های غیرواگیر طی سالهای آینده معادل است.

هشدار مهم به والدین خوشبین کودکان چاق: عوارض چاقی در کودکی و نوجوانی پایدار می ماند

نکته بسیار مهمی که معاون تحقیقات وزیر بهداشت بدان اشاره دارد آن است که خطر فوت کلی و اختصاصی با چربی سوزی در میان افرادی که در نوجوانی چاق بوده یا اضافه وزن داشته اند کم کردن نمی یابد!

وی گفت: نتیجه های این مطالعات عوارض جبران ناپذیر چاقی و اضافه وزن به خاص در میان کودکان و نوجوانان را نشان می دهد و این درحالی است که متاسفانه شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکی و نوجوانی که بدترین نوع چاقی هست، در ایران، به علل متفاوت که بااهمیت ترین آنها رژیم غذایی نامناسب و پایین بودن میزان فعالیت بدنی هست، روبه زیاد کردن است.

حتی تصور زیاد کردن شیوع قند خون ناشی از چاقی تا ۲۵ درصد در سالهای آینده بسیار ترسناک است!

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد ، مصرف غذای اضافه و کم تحرکی را از علل مهم شیوع چاقی و اضافه وزن در بین ایرانی ها دانست و گفت: ۳۰ درصد غذای مصرفی ایرانی ها اضافه است و بیش از ۷۰ درصد مردم دچار چاقی یا اضافه وزن هستند و این درحالیست که ایرانی ها جزو کم تحرک ترین مردم دنیا به شمار می روند و بیش از ۸۰ درصد آنها تحرک کافی ندارند.

به گفته وی اگر روند افزایشی چاقی و اضافه وزن در کشور عزیزمان ایران ادامه یابد، شاهد یک خطر بسیار جدی دیگر در آینده خواهیم بود و آن زیاد کردن شیوع قند خون به عنوان عوارض چاقی، از میزان ۱۰ درصد فعلی تا ۲۵ درصد طی ۲۰ سال آینده است و حتی تصور این اتفاق نیز بسیار ترسناک است!

چاقی در کشور عزیزمان ایران چگونه مدیریت می شود؟

ملک زاده در پاسخ به نحوه مدیریت چاقی در کشور عزیزمان ایران گفت: سند ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر که به تصویب کمیته بیماری های غیرواگیر کشور و امضای بعضی مسوولان ارشد و رییس شرکت بهداشت جهانی رسیده هست، چاقی را عامل خطر بسیاری از بیماری های غیرواگیر مزمن و نیازمند مدیریت می داند.

وی افزود: به همین دلیل، پایه کارها مصوب مقابله با چاقی در این سند، بر اطلاع رسانی صورت به صورت به مردم از طریق کارشناسان بهداشتی و توافقاتی با وزارت صنایع جهت انجام اصلاحاتی در محصولات صنایع غذایی در جهت کم کردن مصرف نمک و شیرینی جات استوار است.

از زیاد کردن دو برابری مطالعات چاقی در کشور عزیزمان ایران طی ۵ سال گذشته تا تشویق مردم به غربالگری مداوم چاقی

وی تاکید کرد: همچنین مطالعات زیادی به وسیله مراکز متعدد تحقیقات بیماری های غیرواگیر در کشور در حال انجام است که افق دقیقی از میزان شیوع چاقی در کشور عزیزمان ایران پیش رو قرار می دهد و شمار این مطالعات رو به زیاد کردن است و طی ۵ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است است.

عضو کمیته ملی بیماری های غیرواگیر اضافه کرد: سند ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، همچنین سیاستهایی همچون ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر تا دو سالگی، تشویق مردم به غربالگری مداوم چاقی و اضافه وزن، اجرای برنامه های پیشگیری از چاقی در مدارس و نظارت بر آن، اجرای برنامه های غربالگری اضافه وزن در برنامه های بهداشتی نظام سلامت، تشویق مردم به داشتن ترازوهای وزنی، ارائه تجهیزات ترازوهای وزنی جهت مکان های عمومی، از جمله این برنامه ها هست.

وی گفت: ارائه مشوق هایی به افراد چاق در رویدادهای سلامت مانند ترازوی وزن کشی، نوار اندازه گیری، مشاوره های رایگان رژیم غذایی در برنامه های سلامت، حاکمیت فعالیت های فیزیکی مدرسه محور، تاسیس و معرفی مناطق پویا، زیاد کردن تاسیسات ورزش در محل کار، اولویت دادن به تحقیقات مرتبط با چاقی از دیگر برنامه های این حوزه است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه تسهیلاتی به آخر نامه ها در این زمینه، ایجاد و تقویت سیستم های ثبت شیوع چاقی و مرگهای ناشی از آن در کشور، تدوین سیاستهایی جهت محدود کردن تبلیغات بازاریابی نوشابه ها، پفک ها، تشخیص و درمان چاقی و اضافه وزن از دوران کودکی، تعیین برنامه های خاص جهت سنین در معرض خطر چاقی و شیوع چاقی در کشور عزیزمان ایران از دیگر برنامه های آینده نگری شده است است.

ضرورت مصرف چند وعده ای میوه ها در طول روز جهت کم کردن پرخوری و پیشگیری از چاقی

رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران در زمینه پیشگیری از روند فزاینده شیوع چاقی در کشور عزیزمان ایران ضمن توصیه به زیاد کردن تحرک بدنی افراد در جامعه و ورزش مستمر روزانه به طوری که تعرق کافی بدن را به همراه داشته باشد، همچنین، کم کردن پرخوری را عامل بسیار مهمی در کم کردن چاقی در جامعه دانست و گفت: سرانه مصرف کالری ایرانی ها در سال ۱۹۷۰ میلادی ۲هزار کالری بوده که این عدد به بالای ۳ هزار کالری رسیده است.

وی مصرف چند وعده ای میوه ها و سبزیجات تازه در طول روز را در کم کردن چاقی و پرخوری و کمک به حفظ سلامت بدن در برابر امراض بسیار مهم خواند و تاکید کرد: مردم باید این توصیه را در نظر داشته باشند که خوردن یک میوه در هر یک از وعده های چندگانه روزانه، بهتر از مصرف چند میوه، صرفا در یک وعده است.

ملک زاده تاکید کرد: خطر بسیار جدی شیوع فزاینده چاقی، علاوه بر این که در فهرست نگرانی ها و تعهدات مهم کشورها جهت مقابله با آن هست، باید ابتدا به وسیله مردم جدی گرفته شود و تا این اتفاق نیافتد، خطر شیوع چاقی در کشور عزیزمان ایران باقی خواهد ماند.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | ایرانی | برنامه | بیماری | اضافه وزن | اضافه وزن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs